De FD- meting wordt gedaan middels onder andere een Polatest van Carl Zeiss, dit is een uitgebreide test die door middel van polarisering heel accuraat meet hoe elk oog afzonderlijk werkt en hoe beide ogen samenwerken om naar één punt te fixeren. Naast de klassieke oogmeting omvat de Polatest verschillende metingen, waarbij elke nieuwe meting de resultaten van de vorige verfijnt. Een FD-meting neemt ongeveer één tot anderhalf uur in beslag.

PRISMA’S

Als uit de resultaten van de FD-meting blijkt dat uw klachten wel degelijk het gevolg zijn van een onjuiste oog samenwerking, kunnen wij uw probleem (gedeeltelijk of helemaal) oplossen door middel van brilglazen met een prisma. Het is van belang dat deze glazen optisch zeer zuiver en van zeer goede kwaliteit zijn.  Een bril met prismaglazen zorgt ervoor dat binnenkomend licht op zo’n manier wordt gebroken dat het beeld bij beide ogen precies op hetzelfde punt van het netvlies terechtkomt zonder extra inspanningen van hersenen en oogspieren. Het spreekt vanzelf dat zo’n prisma heel nauwkeurig en perfect op maat moet worden gemaakt. Vandaar dat ook de voorafgaande FD-meting zo uitgebreid en nauwkeurig moet zijn.