De oplossing: FD prismaglazen en/of Visuele Training (VT)

Fixatiedisparatie (FD) nader bekeken:

Wat is fixatiedisparatie?

oplossing-img1.png

Gewenste situatie: Het beeld van het rechteroog R fuseert goed met het beeld van het linkeroog L.
Resultaat: Optimaal goed zien met een breed gezichtsveld en goede diepteperceptievaardigheden

oplos_graf_02.jpg

Ongewenste situatie (FD): Bij fixatiedisparatie is er sprake van een iets afwijkend binoculair (oogsamenwerking) zicht. Er is wel sprake van enigszins dieptezien en een normaal scherp zicht. Het kost het lichaam echter veel onnodige energie om het beeld comfortabel waar te nemen. Omdat in het centrum de beelden niet juist op elkaar liggen gaat het beeld bewegen en heeft men een onrustig en beperkt zijdelings zicht.

Bij fixatiedisparatie (verstoord) komen de twee inkomende beelden in onbalans aan in de hersenen.

De MKH Polatest

Met behulp van de MKH Polatest kan FD worden verholpen of significant gereduceerd.
Als uit de resultaten van de MKH Polatest blijkt dat uw klachten, zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen, het gevolg zijn van FD, dan kan uw gespecialiseerde FON opticien-optometrist uw probleem (gedeeltelijk of helemaal) oplossen door middel van brillenglazen met een ingebouwd prisma. Een bril met prismaglazen zorgt ervoor dat het binnenkomend licht op zo’n manier wordt gebroken dat het beeld bij beide ogen precies op hetzelfde punt van het netvlies terechtkomt zonder extra inspanningen van hersenen en oogspieren. Het spreekt vanzelf dat prismaglazen heel nauwkeurig en perfect op maat moeten worden gemaakt. Vandaar dat ook de voorafgaande MKH Polatest zo uitgebreid en nauwkeurig moet zijn en hoge competenties vereist van de oogspecialist.

HOE WERKEN PRISMAGLAZEN?

Door middel van een bril met prismaglazen worden de twee beelden die binnenkomen (één per oog), ten opzichte van elkaar verschoven nog voordat ze onze ogen bereiken. Op die manier krijgen onze hersenen één zuiver beeld binnen en hoeft het lichaam geen (vermoeiende of zelfs pijnlijke) inspanningen meer te leveren om de twee binnenkomende beelden samen te voegen. De lichamelijke klachten die het gevolg waren van deze inspanningen, zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen, zullen dan ook in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk verdwijnen.
De test:

oplos_03.png

oplos_04.jpg

GEWENNING

Aangezien uw lichaam zich – ondanks alle klachten – jarenlang heeft ingespannen om uw FD-probleem te corrigeren, zal het moeten wennen aan uw prismaglazen. De gewenningsperiode kan variëren van enkele uren tot ongeveer zes weken. Voordat uw lichaam helemaal is gewend aan de nieuwe situatie, kunnen de klachten zelfs tijdelijk verergeren. Hoogst uitzonderlijk treedt er geen gewenning op, omdat het lichaam is vastgeroest in de oude situatie en zijn eigen oplossingen voor het probleem niet kan loslaten (manifest FD). In die gevallen zijn prismaglazen dus geen oplossing.

VOOR KINDEREN EN VOOR VOLWASSENEN

Niet alleen volwassenen met hoofdpijn, nekpijn, geïrriteerde ogen en andere vervelende klachten, maar ook kinderen met dyslexie (of vermoeden hiervan) in combinatie met FD kunnen uitstekend geholpen worden met FD prismaglazen: diverse studies hebben aangetoond dat dyslectische kinderen die een prisma in hun brilglazen kregen ingebouwd,na drie tot zes maanden aanmerkelijk beter presteerden op school. Ook kinderen die klagen over frontale hoofdpijn bij het studeren, blijken vaak gebaat bij brillenglazen met een prisma. Ook komt het regelmatig voor in de praktijk blijkt dat het kind geen dyslexie had maar fixatiedisparatie.

Fixatiedisparatie en/of Dyslexie?
Veel mensen die gediagnosticeerd worden met dyslexie hebben eigenlijk last van fixatiedisparatie. Dit is niet zo gek, omdat dyslexie over het algemeen een stuk bekender is en de klachten bij dyslexie erg lijken op die van fixatiedisparatie. Hoe later de diagnose van dyslexie gesteld wordt, des te groter de kans dat het niet om dyslexie gaat maar om fixatiedisparatie. Dyslexie is namelijk altijd aangeboren, terwijl fixatiedisparatie zich pas later ontwikkelt. Echte dyslexie is betrekkelijk zeldzaam (3% 1995).

Visuele Oefeningen (VT)

De FON oogspecialist kan u of uw kind adviseren om naast de bril speciale oogoefeningen dagelijks uit te voeren om naast de prisma tevens het lichaam werk te laten verrichten om van uw visuele disfunctie zoals FD af te komen.
oplos_05.jpg