Optometrie

De gezondheidscheck voor uw ogen

Wat is optometrie?
Voor veel mensen in Nederland is optometrie nog een onbekend begrip. Dat komt omdat optometrie nog een jong beroep is. In de meeste Engelstalige landen is het al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerste lijn gezondheidszorg. In ons land is de optometrist opgenomen in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de optometrist wettelijk erkend als hulpverlener in de gezondheidszorg.

Wat doet een optometrist? 
De optometrist voert een oogonderzoek uit om eventuele afwijkingen op te sporen. Bij een optometrisch onderzoek ligt de nadruk op het beoordelen van de gezondheidstoestand van de ogen. Als een oogziekte wordt geconstateerd of het vermoeden hiervan, wordt dit in kaart gebracht en gericht doorverwezen. Uw huisarts wordt ook op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek.

 

Zonnebril op sterkte

Een mooie merkzonnebril op sterkte vanaf 149,- euro