Refractie

Met een refractie wordt de oogfout ofwel de sterkte van uw ogen bepaald. Met speciale testen en vraagstelling wordt door onze gediplomeerde opticien de sterkte van uw ogen bepaald. De sterkte is noodzakelijk voor het goed aanmeten van een bril of dient als uitgangspunt bij het aanmeten van contactlenzen. Ook wordt bij een oogmeting uw oogdruk gecontroleerd. Een refractie zegt echter niet alles over de conditie van uw ogen. Het kan zijn dat tijdens een refractie blijkt dat uw gezichtsvermogen verminderd is of dat de sterkte zo veranderd is dat de opticien u adviseert om door de optometrist een optometrisch onderzoek te laten doen. Een oogmeting is kostenloos bij Versluis Optiek.

Echter, als u alleen de uiteindelijk gemeten waarden als officieel voorschrift mee wilt nemen (bv. voor een rijbewijskeuring) zijn de kosten € 35.00