Glaucoomonderzoek:
Bij dit onderzoek wordt er een gezichtsveldonderzoek gedaan en de oogdruk m.b.v de Goldmann tonometer gecontroleerd. Met pupilverwijdende oogdruppels wordt de voorste oogkamer, de oogzenuw en het netvlies met speciale technieken onderzocht en wordt er een fundusfoto gemaakt. Kosten € 45.00

Optometrisch onderzoek: Diverse testen en testmethoden worden gebruikt om de algehele conditie en de kwaliteit van zien van het oog te bepalen. Het voorste oogsegment en het netvlies wordt beoordeeld. Het netvlies wordt in (bijna) alle gevallen beoordeeld met behulp van pupilverwijdende oogdruppels. Ook wordt de oogdruk en het gezichtsvermogen gemeten. Kosten € 55.00

Diabetes fundus onderzoek: Dit onderzoek wordt vaak in opdracht van de huisarts uitgevoerd (type 2 diabetes) en via die weg ook gedeclareerd. Uw kwaliteit van zien wordt beoordeeld, uw oogdruk wordt gemeten en in alle gevallen wordt uw netvlies beoordeeld in combinatie met een fundusfoto. Hierbij wordt bijna altijd gebruik gemaakt van pupilverwijdende oogdruppels.                      Kosten € 35.00

Droge ogen onderzoek: Droge ogen is een van de meest voorkomende klachten in de optometrische en/of oogheelkundige praktijk. Dit kan klachten geven als hoofdpijn, branderige ogen, roodheid, wazig zien of zelfs algehele malaise. Bij dit onderzoek wordt er en volledige traananalyse gemaakt, een controle van het voorste oogsegment en advies gegeven omtrent de mogelijkheden van behandeling. Kosten € 35.00, controles € 15.00

Klachtgericht onderzoek: Hierbij worden alle testen en testmethoden gebruikt die noodzakelijk zijn om uw klacht te kunnen beoordelen en/of te behandelen. Dit kan zijn een beoordeling van een ontsteking van het bindvlies, maar kan ook betrekking hebben op het beoordelen van het netvlies omdat er lichtflitsen en/of vervormingen in het gezichtsvermogen worden geconstateerd e.v.a. klachten. Kosten € 55.00

Refractie (=oogmeting): bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen en een screening van de oogdruk m.b.v. de Icare Tonometer. Een oogmeting is kostenloos bij Versluis Optiek.  Echter, als u alleen de uiteindelijk gemeten waarden als officieel voorschrift mee wilt nemen (bv. voor een rijbewijskeuring) zijn de kosten € 35.00

Refractie bij kinderen vanaf 8 jaar: bepaling van de sterkte, samenwerking tussen beide ogen, visuele vaardigheden en gezichtsvermogen. Altijd in combinatie met druppelen. Kosten € 35.00

Refractie volgens MKH (het meten van Fixatie Disparatie) methode bij bijv. dyslexie; leer- en leesproblemen; visuele stress; whiplash; asthenope klachten en/of concentratieproblemen : bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen, waarbij als extra de oogspierbalans en de samenwerking van beide ogen motorisch en sensorisch volgens een speciaal protocol wordt gemeten.              Kosten € 70.00